Saksnr.  387/16  i Komite for miljø og byutvikling før august 2017:

Åsane. Gnr 185 bnr 222, Kringstølen 35. Klage på tillatelse, nybygg bolig

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Åsane. Gnr 185 bnr 222, Kringstølen 35. Klage på tillatelse, nybygg bolig
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 27.10.16
- Åsane. Gnr 185 bnr 222, Kringstølen 35. Klage på tillatelse, nybygg bolig
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat, datert 01.06.2016.
- Signert fagnotat
- Klage datert 10. mai 2016
- Fagnotat datert 17.11.2015 Gnr 185 bnr 222, Kringstølen 35.
- Signert fagnotat
- Situasjonskart
- Situasjonsplan
- Ortofoto 2014
- Historisk kart 1980
- R 4720000
- Flyfoto
- Gatefoto
- Erklæringer
- Tegninger
- Utfyllende klage datert 07. juli 2015
- Revidert skredfarevurdering datert 29. juni 2015
- Klage datert 28. mai 2015
- Avslag datert 07. mai 2015
- Statens vegvesens uttalelse datert 24. mars 2015
- Rammetillatelse (185 825) datert 11. mars 2015
- Dispensasjonssøknad datert 12. februar 2015
- Statens vegvesens uttalelse datert 05. februar 2015
- Vann- og avløpsetatens uttalelse datert 02. januar 2015
- Skredfarevurdering datert 27. september 2012
- Godkjente tegninger (185 407) datert 30. april 1974
- Underretning om vedtak. Gnr 185 bnr 222, Kringstølen 35.
- Signert fullmaktsak. Åsane. Gnr 185 bnr 222, Kringstølen 35. Klage på avslag, nybygg bolig<< Tilbake