Saksnr.  373/16  i Komite for miljø og byutvikling før august 2017:

Bergenhus, gnr. 166 bnr. 1655, Torget 2. Klage over avslag på søknad om ombygging, fasadeendringer.

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Bergenhus, gnr. 166 bnr. 1655, Torget 2. Klage over avslag på søknad om ombygging, fasadeendringer.
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 27.10.16
- Bergenhus, gnr. 166 bnr. 1655, Torget 2. Klage over avslag på søknad om ombygging, fasadeendringer.
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat, datert 05.04.16
- Situasjonskart
- Oversiktsfoto
- Situasjonsplan
- Tegninger
- Tilleggsmoment klage
- Klage på avslag
- Avslag på søknad
- Uttalelse fra Hordaland fylkeskommune
- Uttalelse fra Fylkesmannen
- Uttalelse fra Byantikvaren
- Rammetillatelse på vilkår.<< Tilbake