Saksnr.  382/16  i Komite for miljø og byutvikling før august 2017:

Laksevåg gnr 155 bnr 18 Damsgårdsveien 161. Nybygg lagerformål. Klage på tillatelse - nybygg lager

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Laksevåg gnr 155 bnr 18 Damsgårdsveien 161. Nybygg lagerformål. Klage på tillatelse - nybygg lager
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 27.10.16
- Laksevåg gnr 155 bnr 18 Damsgårdsveien 161. Nybygg lagerformål. Klage på tillatelse - nybygg lager
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Tilleggsdokumentasjon Damsgårdsveien 161 rammeplan 15 09 16
- Forespørsel om tilleggsdokumentasjon
- Fagnotat, datert 09.06.2016.
- Oversiktskart
- Oversiktsfoto
- Opprinnelig situasjonsplan og oppdatert situasjonsplan
- Klage datert 30.3.2016 og 11.4.2016
- Rammetillatelse, datert 9.3.2016
- Klage, datert 15.2.2016
- Avslag datert 4.2.2016
- Tegninger
- Kommentar til nabomerknader
- Nabomerknader
- Reguleringsbestemmelser
- E-Postmelding
- Tilleggsopplysninger fra byråden dat. 301116
- 60620000 - Damsgårdsveien 161-171
- Planinformasjon 155-18<< Tilbake