Saksnr.  385/16  i Komite for miljø og byutvikling før august 2017:

Åsane gnr. 182 bnr. 1- Klage på tillatelse til arealoverføring

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Åsane gnr. 182 bnr. 1- Klage på tillatelse til arealoverføring
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 27.10.16
- Åsane gnr. 182 bnr. 1- Klage på tillatelse til arealoverføring
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat datert 05.04.16
- Oversiktskart
- Oversiktsfoto
- Delingskart
- Klage datert 02.01.16
- Klage datert 22.01.16
- Kommentar til klage datert 03.02.16
- Tillatelse datert 28.12.15
- Søknad datert 22.10.15<< Tilbake