Saksnr.  371/16  i Komite for miljø og byutvikling før august 2017:

Bergenhus gnr. 166 bnr. 1260 Seiersbjerget 21. Klage på avslag på søknad om montering av brannstige på fasade.

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Bergenhus gnr. 166 bnr. 1260 Seiersbjerget 21. Klage på avslag på søknad om montering av brannstige på fasade.
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 27.10.16
- Bergenhus gnr. 166 bnr. 1260 Seiersbjerget 21. Klage på avslag på søknad om montering av brannstige på fasade.
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat datert 27.06.2016.
- Situasjonskart
- Ortofoto 2014
- Situasjonsplan
- Flyfoto
- Tegninger
- Klage av 02.05.2016
- Avslag Rammetillatelse på vilkår av 15.04.2016
- Uttalelse fra Byantikvaren av 19.02.2016
- Dispensasjonssøknad av 20.01.2016
- Uttalelse fra Vann- og avløpsetaten av 18.01.2016
- Brannkonsept av 11.05.2015
- Kontrollerklæring av 10.05.2015
- Gjennomføringsplan av 22.12.2015<< Tilbake