Saksnr.  380/16  i Komite for miljø og byutvikling før august 2017:

Laksevåg, gnr. 130, bnr. 202, Håkonshellaveien 55. Klage over rammetillatelse til nybygg bolig.

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 12.01.17
- Laksevåg, gnr. 130, bnr. 202, Håkonshellaveien 55. Klage over rammetillatelse til nybygg bolig.
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Laksevåg, gnr. 130, bnr. 202, Håkonshellaveien 55. Klage over rammetillatelse til nybygg bolig.
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 27.10.16
- Laksevåg, gnr. 130, bnr. 202, Håkonshellaveien 55. Klage over rammetillatelse til nybygg bolig.
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat, datert 30.05.2016.
- Oversiktskart
- Oversiktsfoto
- Situasjonsplan
- Motsvar til klage mottatt fra Spesialrådgiver Ståle Eeg Nielsen
- Motsvar til klage mottatt fra Sweco Norge AS
- Klage fra Fylkesmannen i Hordaland datert 09.02.16
- Rammetillatelse datert 20.01.16
- Grønn etats uttalelse datert 12.08.15
- Byantikvarens uttalelse datert 10.08.15
- Byrådsak 464/15 datert 08.12.15
- Uttalelse fra Statens vegvesen datert 08.05.14
- Støyrapport datert 16.12.13
- Til sak 14-17 til KMBY 100117
- Saksfremlegg sak 14-17_ KMBY 10_01_2017
- 2016-12-09 GBNR 106_143 Vedtak fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane_Lden ...
- 160309 Fagnotat Etat for plan og geodata
- Muntlig Saksfremlegg sak 14-17 etter innlegg
- Tilleggsnotat til KMBY-sak 380/16.
- Tilleggsopplysninger til KMBYsak 14/17 Laksevåg gnr 130, bnr 202 Håkonshellaveien 55. Klage over rammetillatelse til nybygg bolig<< Tilbake