Saksnr.  379/16  i Komite for miljø og byutvikling før august 2017:

Fana gnr 54 bnr 76 Bjøllebotn 171. Klage over avslag - tilbygg bolig

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Fana gnr 54 bnr 76 Bjøllebotn 171. Klage over avslag - tilbygg bolig
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 27.10.16
- Fana gnr 54 bnr 76 Bjøllebotn 171. Klage over avslag - tilbygg bolig
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat, datert 190716.
- Oversiktskart, datert 19.07.2016
- Oversiktsfoto, datert 19.07.2016
- Skråfoto
- Situasjonsplan
- Tegninger
- Tilleggsopplysninger til søknad
- Klage, datert 22.05.2016
- Merknader til klage, datert 07.06.2016
- Fotografier, vedlegg til merknader til klage
- Tillegg til merknader til klage, datert 13.06.2016<< Tilbake