Saksnr.  377/16  i Komite for miljø og byutvikling før august 2017:

Fana, gnr. 42 bnr. 804 og 204, Nesttunkollen 2. Klage fra naboer over rammetillatelse til oppføring av en tremannsbolig

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Fana, gnr. 42 bnr. 804 og 204, Nesttunkollen 2. Klage fra naboer over rammetillatelse til oppføring av en tremannsbolig
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 27.10.16
- Fana, gnr. 42 bnr. 804 og 204, Nesttunkollen 2. Klage fra naboer over rammetillatelse til oppføring av en tremannsbolig
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat, datert 11.07.2016.
- Oversiktskart, datert 11.07.2016
- Oversiktsfoto, datert 11.07.2016
- Skråfoto
- Situasjonsplan, tegninger og illustrasjoner
- Rammetillatelse, datert 31.03.2016
- Klage fra Sissel Pettersen, datert 20.04.2016
- Presisering til klage fra Pettersen, datert 12.05.2016
- Klage fra Grete og Ketil Hartvedt, datert 19.04.2016
- Søkers kommentarer til klagene, e-post 02.05.2016<< Tilbake