Saksnr.  374/16  i Komite for miljø og byutvikling før august 2017:

Bergenhus gnr 168 bnr 380 Måseskjæret 28. Klage på avslag - anlegging brygge

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Bergenhus gnr 168 bnr 380 Måseskjæret 28. Klage på avslag - anlegging brygge
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 27.10.16
- Bergenhus gnr 168 bnr 380 Måseskjæret 28. Klage på avslag - anlegging brygge
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat, datert 07.06.2016.
- Oversiktskart
- Oversiktsfoto
- Situasjonskart
- Klage
- Avslag på søknad
- Tegning ny plan
- Tegning ny fasade
- Tegning ny snitt
- Tilleggsnotat, datert 19.07.2016.
- E-Postmelding
- Tilleggsopplysninger til søknad
- Tilleggsopplysninger med bilder
- Tilleggsopplysninger fra byråden
- 15270000 - Måseskjæret
- 15620000 - Sandviken brygge
- Planinformasjon 168-380<< Tilbake