Saksnr.  372/16  i Komite for miljø og byutvikling før august 2017:

Bergenhus, gnr. 168, bnr. 1388, Øvre Lynghaugen 14. Klage over rammetillatelse til nybygg bolig.

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Bergenhus, gnr. 168, bnr. 1388, Øvre Lynghaugen 14. Klage over rammetillatelse til nybygg bolig.
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 27.10.16
- Bergenhus, gnr. 168, bnr. 1388, Øvre Lynghaugen 14. Klage over rammetillatelse til nybygg bolig.
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat, datert 07.03.2016
- Oversiktskart, datert 07.03.2016
- Oversiktsfoto, datert 07.03.2016
- Skråfoto
- Fagnotat, datert 25.03.2015
- Situasjonskart (vedlegg fagnotat 250315)
- Situasjonsplan (vedlegg fagnotat 250315)
- Revidert situasjonsplan (vedlegg fagnotat 250315)
- Flyfoto (vedlegg fagnotat 250315)
- Klage datert 13.11.2014 (vedlegg fagnotat 250315)
- Avslag på søknad. Gnr 168 bnr 1388, Øvre Lynghaugen 14. (vedlegg fagnotat 250315)
- Søknadsskriv datert 18.03.2014 (vedlegg fagnotat 250315)
- Notat fra Multiconsult vedrørende fundamentering datert 29.10.2013 (vedlegg fagnotat 2503015
- Tegninger (vedlegg fagnotat 250315)
- Byrådens vedtak, datert 12.10.2015 (signert versjon)
- Rammetillatelse . Gnr 168 bnr 1388, Øvre Lynghaugen 14.
- Søknad om dispensasjon. Gnr 168 bnr 1388, Øvre Lynghaugen 14.Nybygg bolig
- Situasjonsplan (vedlegg til søknad om dispensasjon)
- Klage, datert 29.01.2016
- Kommentarer til klage, datert 10.02.2016
- Uttalelse fra Trafikketaten<< Tilbake