Saksnr.  111/16  i Komite for miljø og byutvikling før august 2017:

Bybane sentrum-Åsane, behov for nytt trasévalg

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 20.04.16
- Bybane sentrum-Åsane, behov for nytt trasévalg
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 07.04.16
- Bybane sentrum-Åsane, behov for nytt trasévalg
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 25.02.16
- Bybane sentrum-Åsane, behov for nytt trasévalg
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat datert 11. mai 2015
- Vedtaksskriv sak 137-14.
- Saksutredning til byrådssak 192/14.
- Fagnotat fra Etat for plan og geodata til bystyresak 137/14.
- Rapport "Transportkoncepter Bergen-Åsane" av mai 2015.
- Presentasjon.Janicke<< Tilbake