Saksnr.  123/16  i Komite for helse og sosial før august 2017:

Skriftlige spørsmål KHSO 301116

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Komite for helse og sosial før august 2017 30.11.16
- Skriftlige spørsmål KHSO 301116
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Skriftlig spørsmål nr. 29 fra Asle Steiestøl Wingsternes (H) til KHSO 301116 vedr. internett på sykehjem.
- Skriftlig spørsmål nr. 30 fra Silje Hjemdal (FrP) til KHSO 301116 vedr. videre drift av senter for krisepsykologi.
- Skriftlig spørsmål nr. 31 fra Silje Hjemdal (FrP) til KHSO 301116 vedr. langtidssyke barn i skolepliktig alder.
- Skriftlig spørsmål nr. 32 fra Asle Steiestøl Wingsternes (H) til KHSO 301116 vedr. prøver og opplæringstilbud for restaurant- og utelivsbransjen.<< Tilbake