Saksnr.  120/16  i Komite for helse og sosial før august 2017:

Godkjenning av protokoll fra komite for helse og sosials møte 021116

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Komite for helse og sosial før august 2017 30.11.16
- Godkjenning av protokoll fra komite for helse og sosials møte 021116
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Protokoll. KHST, 021116 1600, KHSO Møte.<< Tilbake