Saksnr.  121/16  i Komite for helse og sosial før august 2017:

Saker til gjennomsyn KHSO 301116

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Komite for helse og sosial før august 2017 30.11.16
- Saker til gjennomsyn KHSO 301116
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Vedtaksskriv , BR2, 1342-16, 20161103, Opprettelse av ny Etat for inkludering
- Orienteringsskriv - Opprettelse av ny Etat for inkludering
- Opprettelse av ny Etat for inkludering
- Ny "Etat for inkludering" - utredning fra arbeidsgruppe
- Oversendelse av sakspapirer i forbindelse med avsluttet tilsyn med Bergen kommune, Bergenhus barnevrnstjeneste
- Svar vedr. tilsyn med Bergen kommune, Bergenhus bydel 2015
- Rapport fra tilsyn med Bergenhus<< Tilbake