Saksnr.  130/16  i Komite for helse og sosial før august 2017:

Plan for forvaltningsrevisjon 2017 -2020

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 25.01.17
- Plan for forvaltningsrevisjon 2017 -2020
- Innstilling/vedtak
Komite for helse og sosial før august 2017 11.01.17
- Plan for forvaltningsrevisjon 2017 -2020
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Plan for forvaltningsrevisjon 2017 -2020
- Innstilling/vedtak
Komite for finans, kultur og næring før august 2017 30.11.16
- Plan for forvaltningsrevisjon 2017 -2020
- Innstilling/vedtak
Komite for helse og sosial før august 2017 30.11.16
- Plan for forvaltningsrevisjon 2017 -2020
- Innstilling/vedtak
Komite for barnehage, skole og idrett før august 2017 29.11.16
- Plan for forvaltningsrevisjon 2017 -2020
- Innstilling/vedtak
Kontrollutvalget før august 2017 15.11.16
- Plan for forvaltningsrevisjon 2017 -2020
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 (Revidert 16.11.16)
- Overordnet analyse plan for forvaltningsrevisj...
- Overordnet analyse for plan for forvaltningsrevisjon<< Tilbake