Saksnr.  128/16  i Komite for helse og sosial før august 2017:

Høringsuttalelse – forslag om forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 14.12.16
- Høringsuttalelse – forslag om forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Høringsuttalelse – forslag om forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming
- Innstilling/vedtak
Komite for helse og sosial før august 2017 30.11.16
- Høringsuttalelse – forslag om forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 17.11.16
- Høringsuttalelse – forslag om forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Høringsnotat Høring - forbud mot fyring med mineralolje
- Konsekvensutredning - Forbud mot fossil oljefyring<< Tilbake