Saksnr.  126/16  i Komite for helse og sosial før august 2017:

Høringsuttalelse: Endringer i opplysningsplikten til barnevernet og ny opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 14.12.16
- Høringsuttalelse: Endringer i opplysningsplikten til barnevernet og ny opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige
- Innstilling/vedtak
Komite for helse og sosial før august 2017 30.11.16
- Høringsuttalelse: Endringer i opplysningsplikten til barnevernet og ny opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 17.11.16
- Høringsuttalelse: Endringer i opplysningsplikten til barnevernet og ny opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Høringsbrev datert 06.10.2016. Høring - Endring i opplysningsplikten til barnevernet og ny opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige. Barne- og likestillingsdepartementet
- Høringsnotat datert 06.10.2016 om endringer i opplysningsplikten til barnevernet og om ny opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige, Barne- og likestillingsdepartementet<< Tilbake