Saksnr.  125/16  i Komite for helse og sosial før august 2017:

Høringsuttalelse: Barn sin rett til medvirkning og medråderett etter pasient- og brukerrettsloven, helsepersonell sin ivaretakelse av barn som pårørende og etterlatte, diverse andre endringer i helsepersonelloven m.m.

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 14.12.16
- Høringsuttalelse: Barn sin rett til medvirkning og medråderett etter pasient- og brukerrettsloven, helsepersonell sin ivaretakelse av barn som pårørende og etterlatte, diverse andre endringer i helsepersonelloven m.m.
- Innstilling/vedtak
Komite for helse og sosial før august 2017 30.11.16
- Høringsuttalelse: Barn sin rett til medvirkning og medråderett etter pasient- og brukerrettsloven, helsepersonell sin ivaretakelse av barn som pårørende og etterlatte, diverse andre endringer i helsepersonelloven m.m.
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 24.11.16
- Høringsuttalelse: Barn sin rett til medvirkning og medråderett etter pasient- og brukerrettsloven, helsepersonell sin ivaretakelse av barn som pårørende og etterlatte, diverse andre endringer i helsepersonelloven m.m.
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 04.10.2016
- Høringsnotat fra Helse – og omsorgsdepartementet datert 04.10.16.
- Saksprotokoll , BR1, 420-16, 20161124, Høringsuttalelse: Barn sin rett til medvirkning og medråderett etter pasient- og brukerrettsloven, helsepersonell sin ivaretakelse av barn som pårørende og etterlatte, diverse andre endringer i helsepersonelloven m.m<< Tilbake