Saksnr.  129/16  i Komite for helse og sosial før august 2017:

Kommunerapport fra ASSS nettverket 2016. Regnskapsåret 2015.

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 25.01.17
- Kommunerapport fra ASSS nettverket 2016. Regnskapsåret 2015.
- Innstilling/vedtak
Komite for finans, kultur og næring før august 2017 11.01.17
- Kommunerapport fra ASSS nettverket 2016. Regnskapsåret 2015.
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Kommunerapport fra ASSS nettverket 2016. Regnskapsåret 2015.
- Innstilling/vedtak
Komite for helse og sosial før august 2017 30.11.16
- Kommunerapport fra ASSS nettverket 2016. Regnskapsåret 2015.
- Innstilling/vedtak
Komite for barnehage, skole og idrett før august 2017 29.11.16
- Kommunerapport fra ASSS nettverket 2016. Regnskapsåret 2015.
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 24.11.16
- Kommunerapport fra ASSS nettverket 2016. Regnskapsåret 2015.
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- ASSS-Bergen-kommunerapport-2016
- Saksprotokoll , BR1, 421-16, 20161124, Kommunerapport fra ASSS nettverket 2016. Regnskapsåret 2015.<< Tilbake