Saksnr.  124/16  i Komite for helse og sosial før august 2017:

Bergens barn – byens fremtid. Plan for helsestasjons – og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og barnevernet i Bergen 2016 – 2026

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 14.12.16
- Bergens barn – byens fremtid. Plan for helsestasjons – og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og barnevernet i Bergen 2016 – 2026
- Innstilling/vedtak
Komite for helse og sosial før august 2017 30.11.16
- Bergens barn – byens fremtid. Plan for helsestasjons – og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og barnevernet i Bergen 2016 – 2026
- Innstilling/vedtak
Komite for barnehage, skole og idrett før august 2017 29.11.16
- Bergens barn – byens fremtid. Plan for helsestasjons – og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og barnevernet i Bergen 2016 – 2026
- Innstilling/vedtak
Ungdommens bystyre 17.11.16
- Bergens barn – byens fremtid. Plan for helsestasjons – og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og barnevernet i Bergen 2016 – 2026
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 27.10.16
- Bergens barn – byens fremtid. Plan for helsestasjons – og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og barnevernet i Bergen 2016 – 2026
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Bergens barn – byens fremtid – Plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid barn og unge og barnevernet i Bergen 2016-2026
- Høringsuttalelse fra Barne-, ungdoms- og familieetaten - Region Vest (Bufetat)
- Høringsuttalelse fra Byombudet
- Høringsuttalelse fra Fellesorganisasjonen Hordaland
- Høringsuttalelse fra Haraldsplass Diakonale Stiftelse Barnevern
- Oversendelse av høringsuttalelse fra Helse Bergen
- Høringsuttalelse fra Helse Bergen Divisjon Psykisk helsevern
- Høyringsuttalelse fra Helse Bergen Barne- og ungdomsklinikken
- Oversendelse av høringssvar fra Høgskolen i Bergen
- Høringsuttalelse fra Høgskolen i Bergen - Jordmorutdanning
- Høringsuttalelse fra Høgskolen i Bergen - master i klinisk sykepleie - helsesøsterutdanningen
- Høringsuttalelse fra Kommunalt råd for funksjonshemmede
- Oversendelse av høringssvar fra Landsforeningen for barnevernsbarn
- Høringsuttalelse fra Landsforeningen for barnevernsbarn
- Oversendelse av høringssvar fra Nasjonalt Kompetansenettverk for musikkterapi i barnevernet
- Høringsuttalelse fra Nasjonalt Kompetansenettverk for musikkterapi i barnevernet
- Høringsuttalelse fra Norsk Fysioterapeutforbund Bergen
- Høringsuttalelse fra Norsk Sykepleierforbund Bergen
- Oversendelse av høringssvar fra Norsk Psykologforening Bergen
- Høringsuttalelse fra Norsk Psykologforening Bergen
- Oversendelse av høringssvar fra Norsk psykologforening Hordaland
- Høringsuttalelse fra Norsk psykologforening Hordaland
- Høringsuttalse fra RKBU Vest – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge
- Høringssutalelse fra Inger Matthiesen
- Høringsuttalelse fra Sex og samfunn
- Høringsuttalelse fra Universitetet i Bergen - Institutt for global helse og samfunnsmedisin
- Høringsuttalelse fra Ungdommens bystyre
- Høringsuttalelse fra Organisasjonen Voksne for barn
- Høringssuttalelse fra SMISO<< Tilbake