Saksnr.  127/16  i Komite for helse og sosial før august 2017:

Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020/Budsjett 2017

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 14.12.16
- Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020/Budsjett 2017
- Innstilling/vedtak
Komite for finans, kultur og næring før august 2017 14.12.16
- Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020/Budsjett 2017
- Innstilling/vedtak
Komite for finans, kultur og næring før august 2017 06.12.16
- Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020/Budsjett 2017
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020/Budsjett 2017
- Innstilling/vedtak
Komite for finans, kultur og næring før august 2017 30.11.16
- Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020/Budsjett 2017
- Innstilling/vedtak
Komite for helse og sosial før august 2017 30.11.16
- Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020/Budsjett 2017
- Innstilling/vedtak
Komite for barnehage, skole og idrett før august 2017 29.11.16
- Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020/Budsjett 2017
- Innstilling/vedtak
Ungdommens bystyre 17.11.16
- Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020/Budsjett 2017
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 03.11.16
- Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020/Budsjett 2017
- Innstilling/vedtak
Komite for finans, kultur og næring før august 2017 02.11.16
- Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020/Budsjett 2017
- Innstilling/vedtak
Komite for helse og sosial før august 2017 02.11.16
- Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020/Budsjett 2017
- Innstilling/vedtak
Komite for barnehage, skole og idrett før august 2017 01.11.16
- Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020/Budsjett 2017
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 21.09.16
- Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020/Budsjett 2017
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Byrådets forslag til handlings- og økonomiplan 2017-2020
- Bergen kirkelige fellesråd - innspill Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020
- Premisser for gebyrregulativene 2017
- Bergen og Omland Havnevesen - innspill til Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
- Hefte med enkeltstående forslag som ble fremmet i komitemøtene i uke 44
- Hilde Angel Danielsen - Innspill til budsjett 2017 KMBY
- Byrådets tilleggsinnstilling til Handlings- og økonomiplan 2017-2020/Budsjett 2017
- Kunst i offentlige (ute)rom Bergen 2017
- E-Postmelding
- Tilleggsinnstillingen del 1 del 2 og del 3
- Radney Thomsen - Muntlig innlegg i KMBY 011116 Løvstien hundelekepark
- Presentasjon fra Martin Virkesdal Jonsterhaug - UBKMB ifm. muntlig innlegg i KMBY 011116
- a. Gebyrer og egenbetalinger 2017 - oppdatert i tilleggsinnstilling 1 - 14.11.16
- b.Tilskuddsliste - oppdatert ihht tilleggsinnstilling 1 - 15.11.16
- Presentasjon fra Nils Tore Skogland ifm. muntlig innlegg i KMBY 011116
- Lånefondets beholdningsoversikt pr. 20.11.2016
- Justerte Eiendomsskattevedtekter - Bergen kommune
- Opplegg for årets budsjettarbeid i bystyrets organer
- ASSS-Bergen-kommunerapport-2016
- Hefte med enkeltstående forslag til KFKNs egne fagområder til møtet 301116
- Hefte med enkeltstående forslag og merknader som ble behandlet i fagkomiteene i uke 48
- Hefte nr 1 med voteringsresultat for de enkeltstående forslag og merknader som ikke ble en del av KFKN's innstilling
- Hefte nr 2 med voteringsresultat for de enkeltstående forslag og merknader som ble en del av KFKN's innstilling
- Byrådets tilleggsinnstilling 2 til Handlings- og økonomiplan 2017/Budsjett 2017
- Sakspremisser - Tilleggsinnstilling 2
- Lånefondsbudsjettet med premisser
- Oppdatert investeringsprogram 2017-2020
- KS-artikkel med tabellvedlegg
- A, KrF og V alternative helhetlige budsjettforslag
- Høyres alternative helhetlige budsjettforslag.
- Fremskrittspartiets alternative helhetlige budsjettforslag.
- Sosialistisk Venstrepartis alternative helhetlige budsjettforslag.
- Miljøpartiet De Grønnes alternative helhetlige budsjettforslag.
- Rødts alternative helhetlige budsjettforslag.
- Senterpartiets alternative helhetlige budsjettforslag.
- Tilleggsnotat til bystyresak 314/16 Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020/Budsjett 2017. Endring i gebyrregulativ byggesak knyttet til grønne gebyrer som følge av ny teknisk forskrift.
- Gebyrer og egenbetalinger 2017 - oppdatert 13.12.16
- Premisser for gebyrregulativene 2017 - oppdatert 13.12.16<< Tilbake