Saksnr.  1074/17  i Byrådet - saker avgjort av byrådet før sept. 2017:

Bergen Filharmoniske Orkester - søknad om tilleggsbevilgning for 2017

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Byrådet - saker avgjort av byrådet før sept. 2017 16.03.17
- Bergen Filharmoniske Orkester - søknad om tilleggsbevilgning for 2017
- Innstilling/vedtak<< Tilbake