Saksnr.  1358/16  i Byrådet - saker avgjort av byrådet før sept. 2017:

Bergen Kino AS - søknad om konsesjon for visning av film i næring i Bergen kommune

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Byrådet - saker avgjort av byrådet før sept. 2017 17.11.16
- Bergen Kino AS - søknad om konsesjon for visning av film i næring i Bergen kommune
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Forskrift om kinokonsesjon
- Søknad om kinokonsesjon fra Bergen kino AS<< Tilbake