Saksnr.  1354/16  i Byrådet - saker avgjort av byrådet før sept. 2017:

Årstad, gnr 158, bnr 250, Rogagaten 26, kommunal forkjøpsrett til leiegård

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Byrådet - saker avgjort av byrådet før sept. 2017 17.11.16
- Årstad, gnr 158, bnr 250, Rogagaten 26, kommunal forkjøpsrett til leiegård
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat, gnr 158 bnr 250 - Rogagaten 26
- Situasjonskart
- Ortofoto 2014
- Flyfoto
- Melding datert 07.09.2016
- Leietakerliste
- Salgsprospekt
- Regnskap
- Selvangivelse
- Uttalelse fra BSBI<< Tilbake