Saksnr.  1353/16  i Byrådet - saker avgjort av byrådet før sept. 2017:

Høringsuttalelse - Organisering av eiendomsoppmålingen. Forslag til endringer i matrikkellova mv.

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Byrådet - saker avgjort av byrådet før sept. 2017 17.11.16
- Høringsuttalelse - Organisering av eiendomsoppmålingen. Forslag til endringer i matrikkellova mv.
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat, datert 23.9.2016
- Notat fra Bergen kommunes Plan og bygningsetat
- Høringsbrev, dater 19.08.2016.
- Høringsforslag
- Høringsinstanser<< Tilbake