Saksnr.  1326.1/16  i Byrådet - saker avgjort av byrådet før sept. 2017:

Organisering av driftskontinuitetsprosjekt i forbindelse med Sykkel-VM 2017

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Byrådet - saker avgjort av byrådet før sept. 2017 06.10.16
- Organisering av driftskontinuitetsprosjekt i forbindelse med Sykkel-VM 2017
- Innstilling/vedtak<< Tilbake