Saksnr.  1208/13  i Byrådet - saker avgjort av byrådet før sept. 2017:

Navn på ny adresseparsell gatekode 16853

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Byrådet - saker avgjort av byrådet før sept. 2017 16.05.13
- Navn på ny adresseparsell gatekode 16853
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat datert 220413
- kart over området
- flyfoto av området<< Tilbake