Saksnr.  1220/12  i Byrådet - saker avgjort av byrådet:

Søknad om tilleggsbevilgning: Driftsstøtte til TV-aksjonen Amnesty International 2012

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Byrådet - saker avgjort av byrådet 10.05.12
- Saksfremstilling
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Søknad om driftsstøtte til TV-aksjonen Amnesty International 2012<< Tilbake