Saksnr.  1236/12  i Byrådet - saker avgjort av byrådet før sept. 2017:

Kommunale eiendommer som søkes solgt for å oppfylle kapitalfrigjøringsmål i 2012

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Byrådet - saker avgjort av byrådet før sept. 2017 15.05.12
- Saksfremstilling
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker avgjort av byrådet før sept. 2017 10.05.12
- Saksfremstilling
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Oversikt over kommunale eiendommer som søkes solgt i 2012<< Tilbake