Saksnr.  1149/08  i Byrådet - saker avgjort av byrådet før sept. 2017:

Søknad om plass til Festspillenes billettbod 2008

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Byrådet - saker avgjort av byrådet før sept. 2017 26.03.08
- Saksfremstilling.
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Festspillene i Bergen - Søknad om plass til Festspillenes "billettbod" 2008.
- Bruk av plass på Torgallmenningen til informasjonsbod 19. mai til 5. juni 2008.
- Kart - Bruk av plass på Torgallmenningen
- Kart - Bruk av plass på Torgallmenningen
- Kart - Bruk av plass på Torgallmenningen
- Kart - Bruk av plass på Torgallmenningen
- Kart - Bruk av plass på Torgallmenningen
- Festspillbilletter på Torgallmenningen/ presedens og lik behandling av alle<< Tilbake