Saksnr.  239/17  i Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017:

Tunesflaten modulskole. Gjennomføringsvedtak

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 21.06.17
- Tunesflaten modulskole. Gjennomføringsvedtak
- Innstilling/vedtak
Komite for finans, kultur og næring før august 2017 21.06.17
- Tunesflaten modulskole. Gjennomføringsvedtak
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 20.06.17
- Tunesflaten modulskole. Gjennomføringsvedtak
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat, 16.06.17, gjennomføringsvedtak U2550 Tunesflaten modulskole
- U2680 Tunesflaten modulskole gjennomføringsvedtak følgeskjema
- U2680 Tunesflaten modulskole gjennomføringsvedtak kostnadsskjema
- Tunesflaten modulskole. Gjennomføringsvedtak.<< Tilbake