Saksnr.  410.1/16  i Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017:

Byrådets tilleggsinnstilling til Handlings- og økonomiplan 2017-2020/Budsjett 2017

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 17.11.16
- Byrådets tilleggsinnstilling til Handlings- og økonomiplan 2017-2020/Budsjett 2017
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Tilleggsinnstillingen del 1 del 2 og del 3
- a. Gebyrer og egenbetalinger 2017 - oppdatert i tilleggsinnstilling 1 - 14.11.16
- b.Tilskuddsliste - oppdatert ihht tilleggsinnstilling 1 - 15.11.16
- Lånefondets beholdningsoversikt pr. 20.11.2016
- Justerte Eiendomsskattevedtekter - Bergen kommune<< Tilbake