Saksnr.  409/16  i Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017:

Plan- og byggeprogram 2017 for trafikksikkerhet på kommunale veger

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 25.01.17
- Plan- og byggeprogram 2017 for trafikksikkerhet på kommunale veger
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Plan- og byggeprogram 2017 for trafikksikkerhet på kommunale veger
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 17.11.16
- Plan- og byggeprogram 2017 for trafikksikkerhet på kommunale veger
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat, datert 30.09.2016.
- Plan- og byggeprogram 2017
- Tilleggsopplysninger fra byråden dat. 301116<< Tilbake