Saksnr.  392/16  i Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017:

Godkjenning av BR1 protokoll fra møte i byrådet 3. og 10. november 2016

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 17.11.16
- Godkjenning av BR1 protokoll fra møte i byrådet 3. og 10. november 2016
- Innstilling/vedtak<< Tilbake