Saksnr.  397/16  i Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017:

Fyllingsdalen gnr 26 bnr 109, Rosenlundveien 43. Søknad om dispensasjon for tilbygg til garasje innenfor byfjellsgrensen

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Fyllingsdalen gnr 26 bnr 109, Rosenlundveien 43. Søknad om dispensasjon for tilbygg til garasje innenfor byfjellsgrensen
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 17.11.16
- Fyllingsdalen gnr 26 bnr 109, Rosenlundveien 43. Søknad om dispensasjon for tilbygg til garasje innenfor byfjellsgrensen
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Søknad om dispensasjon, datert 27.10.2016.
- Fagnotat, datert 01.07.2016.
- Situasjonskart
- Situasjonsplan
- Kommuneplan
- Ortofoto 2014
- Søknad om dispensasjon.
- Tegninger.<< Tilbake