Saksnr.  401/16  i Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017:

Ytrebygda, gnr. 38 bnr. 152, Søvikmarka 23. Klage over avslag på søknad om nybygg bolig

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Ytrebygda, gnr. 38 bnr. 152, Søvikmarka 23. Klage over avslag på søknad om nybygg bolig
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 17.11.16
- Ytrebygda, gnr. 38 bnr. 152, Søvikmarka 23. Klage over avslag på søknad om nybygg bolig
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat, datert 5.8.2016.
- Situasjonskart
- Ortofoto 2014
- Situasjonsplan
- Flyfoto
- Plankart
- Tegninger
- Solstudier
- Merknader til klage
- Klage datert 23.05.2016
- Avslag datert 03.05.2016
- Uttalelse fra Vann- og avløpsetaten datert 25.02.2016
- Redegjørelse for innkomne nabomerknader datert 29.01.2016
- Skjøte datert 18.10.1962
- Epost av 19.9.2016 fra Inger Søvik, representant for hjemmelshaverme av gbnr. 38/4.
- Bilde
- Veirett<< Tilbake