Saksnr.  402/16  i Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017:

Åsane gnr. 212 bnr. 24 Selvikveien 84. Klage på avslag på søknad om påbygg til garasje

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Åsane gnr. 212 bnr. 24 Selvikveien 84. Klage på avslag på søknad om påbygg til garasje
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 17.11.16
- Åsane gnr. 212 bnr. 24 Selvikveien 84. Klage på avslag på søknad om påbygg til garasje
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat, datert 8.4.2016.
- Situasjonskart datert 07.04.2016
- Flyfoto
- Basiskart
- Skråfoto
- Klage på vedtak.
- Avslag på søknad, datert 19.01.2016.
- Byantikvarens uttalelse.
- Uttalelse fra Grønn etat.
- Tegninger eksisterende bolig.
- Følgeskriv
- Tegninger garasje
- Bilder av eksisterende bolig
- Uttalelse fra VA etaten
- Uttalelse fra Etat for landbruk
- Vedtak fra Trafikketaten<< Tilbake