Saksnr.  400/16  i Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017:

Ytrebygda gnr. 107 bnr. 190 Myntevikvegen. Klage på avslag på søknad om oppføring av naust, kai og flytebrygge

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Ytrebygda gnr. 107 bnr. 190 Myntevikvegen. Klage på avslag på søknad om oppføring av naust, kai og flytebrygge
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 17.11.16
- Ytrebygda gnr. 107 bnr. 190 Myntevikvegen. Klage på avslag på søknad om oppføring av naust, kai og flytebrygge
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat, datert 18.4.2016.
- Situasjonskart
- Situasjonsplan
- Ortofoto 2014
- Flyfoto
- Tegninger
- Klage datert 23. desember 2015
- Avslag datert 07.desember 2015
- Grønn etats uttalelse datert 15. oktober 2015
- Bergen og omland havnevesens uttalelse datert 12. august 2015
- Dispensasjonssøknad datert 29. juli 2015<< Tilbake