Saksnr.  398/16  i Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017:

Fana gnr. 43 bnr. 891, Sandalsringen 233. Klage på avslag på søknad om bruksendring av loft

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Fana gnr. 43 bnr. 891, Sandalsringen 233. Klage på avslag på søknad om bruksendring av loft
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 17.11.16
- Fana gnr. 43 bnr. 891, Sandalsringen 233. Klage på avslag på søknad om bruksendring av loft
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat, datert 21.04.2016
- Oversiktskart, datert 21.04.2016
- Oversiktsfoto, datert 21.04.2016
- Skråfoto
- Tegninger
- Avslag, datert 17.02.2016
- Klage, datert 22.02.2016
- Bekreftelse på mottatt klage, brev datert 02.03.2016
- Planvedtak, datert 11.11.1994
- Plankart<< Tilbake