Saksnr.  399/16  i Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017:

Laksevåg, gnr. 144 bnr. 62, Skålevikveien 9. Klage over avslag på søknad om oppføring av nybygg bolig

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Laksevåg, gnr. 144 bnr. 62, Skålevikveien 9. Klage over avslag på søknad om oppføring av nybygg bolig
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 17.11.16
- Laksevåg, gnr. 144 bnr. 62, Skålevikveien 9. Klage over avslag på søknad om oppføring av nybygg bolig
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat, datert 07.09.2016
- Oversiktskart, datert 07.07.2016
- Oversiktsfoto, datert 07.09.2016
- Utsnitt av reguleringskart
- Søknad. Gnr 144 bnr 62, Skålevikveien 9. Nybygg bollig
- Situasjonsplan, datert 22.06.2015
- Plantegning, 1. etasje
- Plantegning, 2. etasje
- Fasadetegninger
- Ettersendelse av tilleggsopplysninger. Gnr 144 bnr 62, Skålevikveien 9.
- Tegninger, veg
- Avslag på søknad. Gnr 144 bnr 62, Skålevikveien 9.
- Vedrørende søknadsprosess, brev fra advokat Husebø 27.05.2016 (uten vedlegg)
- Klage, datert 17.06.2016
- Veiledning og kommentarer til klage, brev datert 04.04.2016<< Tilbake