Saksnr.  396/16  i Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017:

Åsane, Gnr. 186, Bnr. 143 m.fl. Grønskjeret, boliger, Reguleringsplan

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 25.01.17
- Åsane, Gnr. 186, Bnr. 143 m.fl. Grønskjeret, boliger, Reguleringsplan
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Åsane, Gnr. 186, Bnr. 143 m.fl. Grønskjeret, boliger, Reguleringsplan
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 17.11.16
- Åsane, Gnr. 186, Bnr. 143 m.fl. Grønskjeret, boliger, Reguleringsplan
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat, datert 140416
- Plankart 140416
- Reguleringsbestemmelser 140416
- Forslagsstillers planbeskrivelse 130416
- Merknadskommentarer og oppsummering av endringer 150216
- Illustrasjonsplan 090615
- VA-rammeplan 250116<< Tilbake