Saksnr.  395/16  i Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017:

Ytrebygda, Gnr. 102, Bnr. 2 m.fl., Mildevegen, gang- og sykkelvei, Reguleringsplan, 2. gangs behandling

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 25.01.17
- Ytrebygda, Gnr. 102, Bnr. 2 m.fl., Mildevegen, gang- og sykkelvei, Reguleringsplan, 2. gangs behandling
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 12.01.17
- Ytrebygda, Gnr. 102, Bnr. 2 m.fl., Mildevegen, gang- og sykkelvei, Reguleringsplan, 2. gangs behandling
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 24.11.16
- Ytrebygda, Gnr. 102, Bnr. 2 m.fl., Mildevegen, gang- og sykkelvei, Reguleringsplan, 2. gangs behandling
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 17.11.16
- Ytrebygda, Gnr. 102, Bnr. 2 m.fl., Mildevegen, gang- og sykkelvei, Reguleringsplan, 2. gangs behandling
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat datert 010416 - Ytrebygda, gnr. 102 bnr. 2 m.fl. Mildevegen, detaljregulering offentlig plan,
- Plankart 1, Mildevegen, datert/revidert 07.07.2016
- Plankart 2, Mildevegen, datert/revidert 07.07.2016
- Reguleringsbestemmelser, datert/revidert 07.07.16
- Tilleggsnotat fra fagetaten, datert/revidert 08.07.2016
- Planbeskrivelse, datert/revidert 02.03.12
- Illustrasjonsplan (udatert)
- Kulturminnegrunnlag for Kommundelplan for Mildehalvøya, datert/revidert 1999<< Tilbake