Saksnr.  22/10  i Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017:

Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 22.02.10
- Saksfremstilling
- Innstilling/vedtak
Komite for finans, kultur og næring før august 2017 10.02.10
- Saksfremstilling
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 13.01.10
- Saksfremstilling
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Følgeskriv: Fordeling mellom brukeravgifter og fellesgebyr
- Vedtekter 24.05.2007
- Epostkorrespondanse: Fordeling mellom brukeravgifter og fellesgebyr
- Brukeravgift BossNett
- Finansiering av bossnettet i Bergen - styresak
- BossNett, framdriftsplan og byggekostnader<< Tilbake