Saksnr.  146/17  i Bergen bystyre før august 2017:

Bompengesøknad for ny bypakke i Bergen

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 31.05.17
- Bompengesøknad for ny bypakke i Bergen
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 22.05.17
- Bompengesøknad for ny bypakke i Bergen
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 18.05.17
- Bompengesøknad for ny bypakke i Bergen
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Bompengesøknad/finansieringsnotat<< Tilbake