Saksnr.  145/17  i Bergen bystyre før august 2017:

Forslag til 1. generasjons byvekstavtale for Bergen, 2017-2023

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 31.05.17
- Forslag til 1. generasjons byvekstavtale for Bergen, 2017-2023
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 22.05.17
- Forslag til 1. generasjons byvekstavtale for Bergen, 2017-2023
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 18.05.17
- Forslag til 1. generasjons byvekstavtale for Bergen, 2017-2023
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Forslag til Byvekstavtale Bergen Hordaland inkludert alle vedlegg<< Tilbake