Saksnr.  136/17  i Bergen bystyre før august 2017:

Innbyggerforslag - Nullvisjon for selvmord

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 31.05.17
- Innbyggerforslag - Nullvisjon for selvmord
- Innstilling/vedtak
Komite for helse og sosial før august 2017 10.05.17
- Innbyggerforslag - Nullvisjon for selvmord
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 27.04.17
- Innbyggerforslag - Nullvisjon for selvmord
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Underskriftslister til innbyggerforslag - Nullvisjon for selvmord
- Innbyggerforslag - Nullvisjon for selvmord<< Tilbake