Saksnr.  94/17  i Bergen bystyre før august 2017:

Høringsuttalelse - Regional transportplan 2018-2029

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 06.04.17
- Høringsuttalelse - Regional transportplan 2018-2029
- Innstilling/vedtak
Bergen bystyre før august 2017 22.03.17
- Høringsuttalelse - Regional transportplan 2018-2029
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 22.03.17
- Høringsuttalelse - Regional transportplan 2018-2029
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 16.03.17
- Høringsuttalelse - Regional transportplan 2018-2029
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat av 7. mars 2017
- Oversendelsesbrev fra Hordaland fylkeskommune av 24.02. 2017
- Planforslag RTP 2018-2029, datert februar 2017<< Tilbake