Saksnr.  87/17  i Bergen bystyre før august 2017:

Innbyggerforslag - Nei til bybane til Fyllingsdalen

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 22.03.17
- Innbyggerforslag - Nei til bybane til Fyllingsdalen
- Innstilling/vedtak
Forretningsutvalget før august 2017 07.03.17
- Innbyggerforslag - Nei til bybane til Fyllingsdalen
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Innbyggerforslag med underskriftsliste<< Tilbake