Saksnr.  86/17  i Bergen bystyre før august 2017:

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune - forslag til endringer

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 22.03.17
- Reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune - forslag til endringer
- Innstilling/vedtak
Forretningsutvalget før august 2017 07.03.17
- Reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune - forslag til endringer
- Innstilling/vedtak
Komite for fullmakter og politisk styringssystem før august 2017 07.03.17
- Reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune - forslag til endringer
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Vedlegg 1 Oversikt over endringer i reglementet
- Vedlegg 2 Nytt Reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune
- Vedlegg 2 Nytt Reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune
- Vedlegg 3 Reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune - vedtatt i Bergen bystyre 19.10.2016<< Tilbake