Saksnr.  68/17  i Bergen bystyre før august 2017:

Høringsuttalelse - Forslag om oppheving av vannscooterforskriften

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 22.03.17
- Høringsuttalelse - Forslag om oppheving av vannscooterforskriften
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 09.03.17
- Høringsuttalelse - Forslag om oppheving av vannscooterforskriften
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 23.02.17
- Høringsuttalelse - Forslag om oppheving av vannscooterforskriften
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Høring om oppheving av vannscooterforskriften.docx
- Utkast til forskrift om endring av forskrift av 2. november 2012 nr. 1040 om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av fa.docx
- Notat fra Bymiljøetaten
- Notat fra Plan- og bygningsavdelingen
- Brev fra Bergen og Omland Havnevesen
- E-post fra Forum for Natur og Friluftsliv Hordaland
- Vedlegg til e-post fra Forum for Natur og Friluftsliv Hordaland<< Tilbake